Συμμετοχή σε ελληνικά συνέδρια

1. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής 19-21 Ιανουαρίου 1996, Αθήνα

2. ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Αγγειοχειρουργικής 3-7 Νοεμβρίου 1996, Αθήνα

3. 3ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 29 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 1997, Θεσσαλονίκη

4. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής 23 -25 Ιανουαρίου 1998, Αθήνα

5. 4ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 20-23 Οκτωβρίου 1999, Ιωάννινα

6. 2η Ημερίδα Αγγειοχειρουργικού Τμήματος  424  Γ.Σ.Ν. 27 Φεβρουαρίου 1999, Θεσσαλονίκη

7.  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής 22 -24 Ιανουαρίου 1999, Αθήνα

8.  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής 20 – 23 Ιανουαρίου 2000, Θεσσαλονίκη

9.  XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 18-22 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα

10. Εαρινή Διημερίδα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 19-20 Μαΐου 2000, Καβάλα

11.  8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής 25 -27 Ιανουαρίου 2002, Αθήνα

12.  1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 21-23 Φεβρουαρίου 2002, Θεσσαλονίκη

13. Ημερίδα «Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση των χειρουργικών λοιμώξεων» 11 Μαΐου 2002, Θεσσαλονίκη

14. Ημερίδα με θέμα «Καρωτιδική νόσος – Αγγειοπλαστική» 8 Μαΐου 2004, Θεσσαλονίκη

15. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής 23 -25 Ιανουαρίου 2004, Αθήνα

16.Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων των αγγείων» 14 Φεβρουαρίου 2004, Καβάλα

17. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής 20 -22 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα

18. Συμπόσιο Αγγειοχειρουργικής – Αγγειολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1-3 Ιουνίου 2007, Λάρισα

19. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργική – Αγγειολογίας 8-20 Ιανουαρίου 2008, Θεσσαλονίκη

20. 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο 27-29 Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη

21. Ημέρες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας 11-13 Απριλίου 2008, Λάρισα

22.12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής 21-24 Ιανουαρίου 2010, Αθήνα

23. Αγγειοχειρουργική Διημερίδα – Αχαϊκές Χειρουργικές Ημέρες 27-28 Μαρτίου 2010, Πάτρα