Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

1. 2ο Ελληνο-Ιταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής, 10 -14 Μαΐου 1996, Ηράκλειο Κρήτης

2. Universityof CreteVascular Symposium, 26-28 Septeber, 1997,Crete

3. 6ο Ελληνο-Ιταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής και Γενικής Χειρουργικής 5 – 12 Ιουλίου 2000, Μύκονος

4. XI Congress of the Mediterranean League of Angiology and Chios Vascular Surgery 30 May – 2 June 2001,Chios,Greece

5. ESVS XVI Annual Meeting 26-29 September 2002,Istanbul,Turkey

6. 26th Charing Cross International Symposium 3-6 April 2004,London,U.K.

7. 21st World Congress of the International Union of Angiology 22-26 May 2004, Rome,Italy

8. The MEET 2004 Congress 11-13 June 2004,Cannes,France

9. ESCVS Congress. 54th International congress of the European Society of Cardiovascular Surgery 19-22 May 2005,Athens

10. 32n Annual Vascular and Endovascular Issues, techniques and horizons 17-20 November 2005,New York

11. XXII Congress of the International Union of Angiology 24-28 June 2006,Lisboa,Portugal

12. 17th Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery 25-28 April 2007,Cyprus

13. Aristotle Vascular Expert’s Meeting 11-13 October 2007,Thessaloniki,Greece

14. 34th Annual Vascular and Endovascular Issues, Techniques and Horizons (VEITH symposium) 14-18 November 2007,New York

15. Ioannina Cardiovascular Education ICE December 6-8 2007,Ioannina,Greece

16. Aristotle Vascular Experts’ Meeting 12-14 March 2009,Thessaloniki,Greece

17. Larissa International Vascular Endovascular Symposium (L.I.V.E.S.) 29-31 May 2009, Larissa, Greece

18.  18th European Congress of the International Union of Angiology 24-27 October,Palermo,Italy

19. Ioannina Vascular Endovascular course 2009 IVEC 2009 6-7 November 2009,Ioannina,Greece

20. Leading Innovative Vascular Education LIVE 2010  27-30 May 2010,Corfou,Greece