Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας έχω συμμετάσχει σε πολλές δραστηριότητες οι οποίες μου δίνουν τη δυνατότητα να μοιραστώ τις γνώσεις μου, να ενημερωθώ και να ανταλλάξω απόψεις, ιδέες και εμπειρίες με συναδέρφους, ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και φοιτητές.

Όλες αυτές οι δράσεις μου δίνουν το ερέθισμα να αναζητήσω περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθώ για τις εξελίξεις στον χώρο της αγγειοχειρουργικής. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα επιλέξτε μια από τις υποκατηγορίες και ενημερωθείτε σχετικά με τις συμμετοχές μου.