Συμμετοχή σε επιτροπές

Στα πλαίσια της ειδικότητάς μου ήμουν μέλος της Επιστημονικής Επιτρο­πής του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης, από τον Μάρτιο του 1997 έως τον Μάρτιο του 1998

Συμμετέχω ως μέλος στην Επιστημονική Επιτροπή του Γενικού Περι­φε­­­ρειακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» από τον Δεκέμβριο του 2010.
– Μέλος επιστημονικών εταιρειών
– Μέλος της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας
– Μέλος της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας
– Μέλος της International Society of Endovascular Specialists