Εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευτής

Συμμετοχή σε Workshop ενδαγγειακής χειρουργικής, σε διεθνές συνέ­δριο (XI Congress of the Mediterranean League of Angiology and Chios Vascular Surgery) 30 Μαΐου- 2 Ιουνίου 2001

Συμμετοχή στα μαθήματα νοσηλευτικής υπηρεσίας στο Γ.Π.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», περίοδος 2001-2002

Συμμετοχή στα πλαίσια μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του Ακτινολο­γικού Εργαστηρίου του Γ.Π.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» για το ακαδη­μαϊκό έτος 2006-2007

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό έργο της Δ΄ Πανεπιστημιακής Χειρουρ­γικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε μαθήματα του Δ΄ έτους των φοιτητών της Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Π.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πανεπιστημιακής Αγγειο­­χει­­ρουργικής Κλινικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Αγγειοχειρουργικής της Ελληνικής Αγγειο­χει­ρουργικής Εταιρείας, Νοέμβριος 1995 – Μάιος 1996

The AneuRx Stent Graft Clinical Applications Training Enschede, The Netherlands 2000

The Talent Stent Graft system Physician Training Program, The Netherlands 2001

Παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Stony Brook University Medical Center της Νέας Υόρκης, 19 – 23 Νοεμβρίου 2007